DELA

Fortsätt ställa krav om avfallslagen

”Ålands landskapsregering har tillsatt en ny arbetsgrupp vars uppdrag är att revidera Ålands avfallsplan” enligt Ålands Radio och vidare ”Arbetsgruppen deltar i arbetet med att ta fram styrdokument och i revideringen av avfallsplan för landskapet Åland”. Vad bra men fattas det inte någon? Jo ingen representant för producenterna/importörerna av konsumentförpackningar som är den utan konkurrens största aktören inom avfallshanteringen?

Nej, Sofie Dahlsten (MISE) skall inte föra talan för PROANS! Sofie lovade dessutom vid ett lunchmöte att MISE skulle säga upp avtalet med PROANS under hösten för att få till en förändring så att hanteringen börjar leva upp till den åländska avfallslagen.

Hållbarhetsminister Alfons Röblom, nu bör det bli ett slut på hejsan, tjosan och kom igen nu Ålands näringsliv eftersom inga resultat har uppvisats? Det bör till ett slutdatum för att näringslivet ordnar till PROANS så att det uppfyller kraven i den åländska avfallslagen.

Lantrådet skapar krigsrubriker när regeringen pekar på än det ena än det andra som är fel på fastlandet men kanske på tiden att se om lite i eget hus också? I drygt 15 år har inte de åländska producenterna/importörerna behövt ta hand om det förpackningsmaterial som de har lagt ut på den åländska marknaden utan det har de åländska hushållen fått göra istället. Övervakningen/kontrollen av att producentansvaret skall fungera ligger på landskapsregeringen/Miljöbyrån men de har underlåtit sig uppgiften i drygt 15 år så på tiden att även myndigheten kavlar upp ärmarna och börjar arbeta.

Ni medborgare som högljutt har demonstrerat mot den olagliga avfallshanteringen på Åland, sluta inte föra oljud. Det är bevisat att näringslivet inte kommer att frivilligt agera utan de försöker igen en gång dra sig undan och låta bland annat ensamstående, sjuka och åldringar stå för deras åtaganden inklusive kostnaden. Näringslivet kan sätta hur mycket tid/resurser som helst för att för tillfället få de rätta personerna insatta i vissa styrelser men ger blanka fan i att ordna upp i sina åtaganden som den åländska lagen förutsätter. Så ni måste fortsätta vara obehagliga för era politiker och ställa krav på aktörerna som inte uppfyller kriterierna i den åländska avfallslagen.

Den nya avfallsplanen för Åland bör också en gång för alla följa gällande lag och göra klart för alla berörda parter vad som är deras uppgifter och vad de ej skall befatta sig med.

KRISTER A. MARTELL

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp