DELA

Fortsätt mot världens bästa integration

Budgetförslaget inleddes med orden: Åland ska vara ett attraktivt inflyttningssamhälle, bäst i världen på integration och utbildning.

Och ”Åland ska växa, på naturens villkor, så att vårt näringsliv, vår infrastruktur, våra skolor och vår hälso- och sjukvård utvecklas med sikte på långsiktig hållbarhet och överlevnad. ”

Vi från Åländsk Demokrati vill även se att Åland växer på befolkningens villkor. Vi vill betona social och kulturell hållbarhet, även om vi kanske gör det på vårt, lilla konservativa sätt.

Minister Nina Fellman nämnde under presskonferensen att Åland är bäst på integration. Det är bra, men det är vi inte nöjda med. Vi har någon gång sagt att Åland borde vara 52 ggr bättre på integration än man är i Finland. Varför just 52 gånger kan man fråga sig. Jo, för att det för något år sedan fanns det en artikel i Hbl som visade att personer från vissa länder hade en överrisk på 52 ggr för vissa typer av brott. Därför borde vi vara bäst i världen på integration för att neutralisera det.

Vi från Åländsk Demokrati anser självklart att det är bra med ett livskraftigt samhälle och ett livskraftigt samhälle växer ofta befolkningsmässigt. I vårt korta partiprogram stöder vi inflyttning av arbete och kärlek. Då går också integrationen ofta lättare.

Det är den aktiva politiska flyktingpolitiken, som vi inom Åländsk Demokrati har motsatt oss. Man kan hjälpa flyktingar på annat sätt och på annat håll. Det gör Japan. Det gör Saudiarabien. Det gör Kuwait.

Vår åsikt är att integrationen går lättare om vi har liknande värdegrund. Om vi har liknande traditioner. Vi har liknande kvinnosyn, liknande erfarenheter av demokrati, liknande historia. Men, alla behöver inte ha blåa ögon.

Vi inom Åländsk Demokrati ser risker med den flyktingpolitik och den integrationspolitik, som Sverige haft de senaste åren. Speciellt före den så kallade tvärvändningen.

Före valet var det vissa här som såg Sverige som en förebild. Då måste man ännu besöka Fria Tider och andra specialmedia för att få reda på allt, som hände i Sverige. Idag kan man läsa om det nästan över allt.

Vi kan läsa om bilbränder. Så vill vi inte ha det på Åland.

Vi kan läsa om attacker på blåljuspersonal. Så vill vi inte ha det på Åland. Vissa har målet ”världens bästa vardag”. Det kanske vi inte har, men vi vill försöka behålla det vi har.

Vi kan läsa om skottlossningar nästan varje dag västerut. Så vill vi inte ha det på Åland.

De större sjukhusen behöver ha väktare för att skydda sjukhuspersonalen. Så vill vi inte ha det på ÅHS.

Kvinnor föder barn längs vägarna och i garagen. Så vill vi inte ha det på Åland.

Nyligen publicerade Joakim P Jonasson en privat studie över dömda sexualbrottslingar i Sverige under åren 2012-2017.

Där kan vi läsa att när det gäller grova våldtäkter så var 84% av de dömda av utomeuropeisk härkomst.

När det gäller överfallsvåldtäkter så var 4 % av de dömda svenska män.

När det gäller gruppvåldtäkter var tyvärr 90% av utomeuropeisk härkomst.

Den svenska polisen lägger ner tretton våldtäktsärenden varje dag enligt Svenska Dagbladet.

Vi tror att de flesta av oss innerst inne ser sambandet mellan dessa brottstyper och en dålig integration och den okontrollerade invandringen, som även Republikens President nämnde här.

Det är kombinationen av dessa, som ger resultatet. En trygg vardag. Eller en otrygg vardag.

När Minister Fellman presenterade budgeten ifjol talade hon om att integration är som att vispa en majonnäs. Man tar en äggula, så vispar man i lite olja, och så vispar man mer, och så häller man i lite mera olja, osv.

Vi från Åländsk Demokrati har sagt att vi inte vill ha Åland som ett sociologiskt experiment.

Det är nämligen så att tar man en enda droppe olja för mycket så skär sig majonnäsen. Men en majonnäs går att rädda. Till och med några av oss kan.

Men ett samhälle är svårare att rädda. Vi vet inte hur man gör om man fått igång kedjan med bilbränder, stenkastning, skottlossning, våldtäkter och så vidare.

Så låt oss därför tillsammans fortsätta vägen mot världens bästa integration.

Diskussionen om nivån på flyktingmottagningen tar vi när den frågan blir aktuell.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati

Genom Stephan Toivonen