DELA

Fortsatt goda möjligheter att studera

Den 8 augusti höll landskapsregeringen en träff med unga studeranden för att ta del av deras förväntningar på arbetsmarknaden och det åländska samhällets utveckling. Landskapsregeringen vill, som ett led i jubileumsårets firande, rikta sig till alla unga ålänningar med uppmaningen att komma hem tillbaka efter studier och arbete utanför Åland. Åland behöver fler kompetenser på arbetsmarknaden. Tillgången på utbildad arbetskraft är en av de viktigaste frågorna för ett tillväxtorienterat näringsliv och ett framgångsrikt Åland.

Oppositionsledaren Viveka Eriksson ber i en insändare att landskapsregeringen ska ge ”oroliga” ungdomar besked frågorna om bibehållen hembygdsrätt för studerande och den föreslagna frysningen av studiestödets indexjustering.
Vad gäller bibehållen hembygdsrätt för de studerande så kommer landskapsregeringen i höst att inleda arbetet med att förnya och modernisera lagstiftningen för hembygdsrätten. Det finns idag allvarliga brister i hanteringen av hembygdsrättsärenden som under sommaren inventerats och som omgående ska förbättras. Tyvärr lyckades inte landskapsregeringen under lantrådet Viveka Erikssons ledning komma till några åtgärder vad gällde hembygdsrättfrågorna, trots att en parlamentarisk kommitté både påpekat problemen och visat på lösningarna. Vi sätter nu igång arbetet med en förändrad lagstiftning under ledning av minister Gun-Mari Lindholm.

Landskapsregeringen har uppsatt ett mål om en budget i balans senaste år 2015. Att frysa indexjusteringen för studiestödet från läsåret 2013-14 till läsåret 2015-16 betyder att de studerande går miste om en smärre årlig höjning av studiestödet. Det är ändå en åtgärd LR gör eftersom vi konstaterar att vårt stöd till de studerande står sig väl i förhållande till stöden i såväl Sverige som Finland. Vi kommer också att överväga att höja beloppen för studielån med landskapsborgen och att justera inkomstgränserna, allt för att bibehålla fortsatt goda förutsättningar för åländska ungdomar att studera.
Med studiepenning och bostadsbidrag är det åländska stödet 550 euro per månad mot 499,60 i riket och i Sverige 476 euro. För den ålänning som studerar med eurobidrag i Sverige gör kronkursen just nu att stödet försämras – men stödet har fortsättningsvis ändå god marginal till motsvarande svensk studiepenning och bostadsbidrag. Landskapsregeringen kommer naturligtvis att noga följa med valutaförändringen. Om euron faller ytterligare till nivåer som gör att den åländska studerandens situation i Sverige försvåras har vi beredskap att vidta åtgärder.

Landskapsregeringen ser ett stort värde i alla de 2 159 studerande och gör sitt yttersta för att fler av dem ska återvända till vår arbetsmarknad efter studier och arbete utanför landskapet. Därför satsar vi fortsättningsvis mycket inom utbildningssektorn och på goda möjligheter för alla unga att kunna studera, oberoende av familjens socioekonomiska situation. Den dag det finns ekonomiskt utrymme är det dock angeläget att förbättra studiestödet för vuxna. På det området ligger vi inte bra till i jämförelse med Finland och Sverige. Än så länge har vi för unga bättre förmåner än i Finland och Sverige – trots en frusen indexjustering – och så vill vi gärna att det ska kunna fortsätta vara. Den oro som liberalerna känner präglade på inte sätt tillställningen Borta bra men hemma bäst. Tvärtom fick vi glädjen att möta ett 40-tal positiva och driftiga ungdomar fyllda av framtidstro där många kan tänka sig att återflytta till Åland.
Camilla Gunell,
Lantråd
Johan Ehn,
Utbildnings- och kulturminister