DELA

Fortsätt framåt regeringen Sjögren!

Många stora politiska frågor och problem ligger på våra bord. Regeringen ska hantera budgetunderskott, självstyrelserevision, höjd klumpsumma, kommunstruktur, kortrutt, de ska se till att barn och unga mår gott och att människor med mer utsatt ekonomi har det bra.

Regeringen ska arbeta för att Åland utvecklas, för lika lön för likvärdigt arbete, att nya styrdokument för ut bildningen tas fram, att socialvårdslagar moderniseras och att tillväxten tar fart.

Då tycker oppositionen att vi i lagtinget ska ägna energi åt att debattera en enskild ministers språkbruk. Må så vara att de ord som tänt den här krutdurken kunde varit bättre valda.

Vi tycker samtliga politiker borde titta sig i spegeln och fundera på hur vi bidrar till ett gott debattklimat. Det är så att tonen i debatten har hårdnat, att debattklimatet tidvis är otrevligt.

Det politikerförakt vi alla är medvetna om att florerar inte minst via de sociala medierna, får mycket näring av den här typen av debatter.

Liberalerna tycker att det här misstroendet skjuter över målet, eller snarare är ett riktigt bottennapp. Vi föredrar att diskutera politiska frågor men hittar dessvärre ingen sakfråga i misstroendeyrkandet att hänga upp en debatt på.

Därför räcker det för vår del att förklara vårt stöd för regeringen Sjögren. Vi vet vilket hårt jobb som utförs och vi vet att regeringen försöker hitta lösningar på de problem som blommar upp, det ena efter det andra. Och vi vet att vi har en regering som gör sitt yttersta för att trygga människors väl och ve och för att skapa förutsättningar för att vårt samhälle kan utvecklas och blomstra.

Fortsätt framåt regeringen, ni har liberalernas stöd!

Liberalerna

Viveka Eriksson, Torsten Sundblom, Ingrid Johansson, Roger Eriksson, Pernilla Söderlund, Mikael Staffas, Julia Birney, John Holmberg, Tomas Blomberg, Felix Karlsson