DELA

Fortsatt diskriminering

I Nyan torsdag 3 april fanns det en artikel med rubriken ” Allt fler elever i nian söker studieplats enligt prövning ”. Inför hösten är det 44 elever från grundskolan som söker en studieplats (nästan samma antal var det förra året också ) enligt prövning i yrkesgymnasiet. De kan ha anpassad läroplan eller särskilda behov på grund av sjukdom eller handikapp med sig från nian.
Enligt nuvarande program i yrkesgymnasiet kan eleverna utbilda sig inom Hotell- och Restaurangområdet och som fastighetsskötarassistenter.

Frågan uppstår dock av undertecknad ? De elever som inte är intresserade av Hotell- och restaurangbranschen och fastighetsskötarbranschen vart skall de ta vägen ? Vilka studieprogram står öppna för dem? Av erfarenhet vet undertecknad också att handelsläroverket brukar ha några platser för ungdomar med en autismspektrumstörningdiagnos årligen att erbjuda. Den studieförberedande utbildningen på gymnasial nivå är inte ens att tänka på för ungdomarna som kommer från grundskolan med anpassad läroplan i bagaget, eftersom de inte tas emot där enligt nuvarande regelverk.

Ett annat problem är de ungdomar som inte är självgående och behöver assistans och mycket stöd under det tredje studieåret på yrkesgymnasiet. De riskerar att inte få någon examen eftersom de av skolan inte anses anställningsbara. Vad har samhället för skyldighet då det gäller denna grupp? Att få utbilda sig enligt sina egna förutsättningar och egen förmåga och sitt funktionshinder är en mänsklig rättighet ( FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ) och skall inte ske på nåder av samhället. Ålands landskapsregerings kultur- och utbildningsavdelning har känt till denna problematik i över 10 år nu, men fortsätter enligt min mening att djupt diskriminera denna grupp ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.
Henrik Lagerberg
Förälder till en ungdom med neurospykiatriskt funktionshinder