DELA

Förtroendet för regeringen faller

En viktig aspekt som man inte får glömma i pågående konflikt mellan Tehy och Ålands landskapsregering är just det som Tehy-anslutna ergoterapeuter, fysioterapeuter och konditionsskötare vid Rehab-och Geriatrikliniken påpekar i en insändare nyligen. Jämför man bara grundlöner så hamnar Ålands landskapsregerin i en prekär situation.

Före konflikten mellan landskapsregeringen och befälsförbunden för de anställda på skärgårdsfärjorna, där regeringen ansåg att anställda på skärgårdsfärjorna förtjänade för mycket, så hade ett befäl en grundlön på 1952 €. För att ytterligare förtydliga lite så skulle ett maskinbefäl med Tehys grundlön, 2350€/mån, fått en årsinkomst på 74002€ istället för 63469€ som ÅLR ansåg att inte skulle hålla i längden. I och med sitt agerande i skärgårdstrafiken så har därmed regeringen målat in sig i ett hörn som innebär att hur de än kommer att agera i konflikten med Tehy så kommer deras förtroende att vara förbrukat. Därför är konflikten mellan regeringen och Tehy svårlöst.

Att många kvinnoyrken är underbetalda håller jag med om, se på kontorsanställda i det privata och jämför det med era löner! Kanske det är så att det är inom det privata som lönehöjningarna för kvinnor skall starta för att på så sätt sen få ett bättre skatteunderlag, för att sedan kunna höja inom det offentliga. Men som alla känner till så är det inom det privata marknadskrafterna som styr…
”Befäl på skärgårdsfärja”