DELA

Förtroendet för regeringen är förbrukat

Johan Orre lyfter en viktig sak gällande kommunikation i ledaren den 15 mars. I denna kritiserar Orre mig för att framföra befogad kritik men på en orimlig nivå. Det kan hända att mitt ordval inte var det bästa men jag har också noterat att ibland når man bara inte fram, i synnerhet om man ingår i oppositionen, genom att vara en torris i grå kostym. Att ordväxlingen kan bli tillspetsad måste ses som ett uttryck för frustration och det upplever vi skärgårdsbor. Ett sådant uttryck framfördes även i en skrivelse från skärgården samma dag som jag under lagtingets frågestund försökte bryta mig genom det hårdhudade pansar som omger lantrådet och infrastrukturministern i frågor som berör skärgårdstrafiken. Minister Wikström åtnjuter lantrådets förtroende vilket visar att skärgårdstrafiken tillmäts ringa eller inget värde alls av den verkställande makten.

Minister Christian Wikström (Ob) fick sin post i regeringen efter att ha fått ett förtroende från 14 röstande ålänningar i senaste val. Nu demonstrerade 351 personer fler skriftligen på att den politik som förs är orimlig. Kritiken är som sagts befogad. Jag har i vissa sakfrågor stöttat regeringen, de är inte många men ändock. Nu är dock förtroendet från min sida förverkat för minister Wikström genom hans oförmåga att få fram efterlysta planer och styrdokument för hur trafiken i skärgården kan tryggas och utvecklas för framtiden och för lantrådets del för det nonchalanta ledarskapet.

Sen kan jag väl tycka att det i enlighet med god journalistisk sed skulle ha varit på sin plats att be om en kommentar från mig gällande ledarskribentens kritik och att den kunde ha publicerats parallellt med ledaren i samma upplaga. Vi förvaltar ordets makt med olika medel.

RAINER JUSLIN (LIB)

DJUPT BESVIKEN SKÄRGÅRDSBO OCH LAGTINGSLEDAMOT

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Rainer Juslin tycker att jag i enlighet med god journalistisk sed parallellt borde ha bjudit in honom att kommentera ledaren. Det är förstås fritt fram att tycka. Men om lagtingsledamoten vill hänvisa till god journalistisk sed så har han nog en hemläxa att göra.

Journalistregel nummer 24 slår nämligen fast att ”Sedvanlig kulturkritik, politisk, ekonomisk eller samhällelig utvärdering och framförande av annan motsvarande åsikt ger dock inte rätt till uttalande”.

Samtliga 35 regler finns att hitta på journalistförbundets hemsida för den som vill fördjupa sig.

JOHAN ORRE