DELA

Förtroendet är rubbat

Den moderata lagtingsgruppen vill med anledning av rapporteringen kring den pågående Barbro Sundback-krisen något förtydliga vår ståndpunkt. Läget vid ÅHS är allvarligt då stora delar av personalen och också allmänheten helt uppenbart inte längre kan känna förtroende för ÅHS styrelsen ordförande Barbro Sundback! Vi moderater anser att detta allvarliga problem måste åtgärdas snarast då all kraft och energi måste sättas på att möta ÅHS ekonomiska utmaningar i kombination med att fortsätta att leverera god vård till ålänningarna.
På mötet med lantrådet Gunell igår gav vi detta klara budskap. Vi betonade att vi, efter att ha hört diskussionerna bland allmänheten, folk i ÅHS-organisationen och i vårt parti Moderaterna, inte nu kan se hur förtroendet hos personal och allmänhet för hennes del skall kunna återställas. Vi uppmanade därför lantrådet Gunell och socialdemokraterna att utan dröjsmål komma med förslag på lösning till problemet!

Den moderata lagtingsgruppen
Johan Ehn, minister
Roger Jansson, ordförande
Åke Mattsson
Wille Valve
Petri Carlsson