DELA

Förtroendefulla relationer mellan Åland och riket

Som jag skrev i min insändare i måndags har det redan länge varit känt att social- och hälsovårdsreformen i riket också kommer få indirekta konsekvenser för Åland. Saken rapporterades ingående i åländsk media både i juni och oktober i fjol. Den ansvariga ministern Juha Rehula och regeringen är väl medveten om Ålands särställning och i de diskussioner jag har haft med regeringen har man tydligt deklarerat att man vill lösa den saken tillsammans med Åland.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att Åland inte hamnar att betala för den här reformen, och att vi därför är aktiva, samtidigt som vi måste respektera att riket har självstyrelse att organisera sin sjukvård hur man vill.

Men eftersom man så tydligt deklarerat åt mig att man inte vill att reformen ska påverka Åland negativt kände jag ett ansvar att informera allmänheten om det eftersom rubrikerna i fredagens tidningar var så pass stora och man talade om att ”allt ställs på ända”, ”kontinentalplattor rör på sig” och ”hugg mot självstyrelsen”. Tidningsrubriken om ett ”nytt chockbesked från riksregeringen”, syftade också underförstått att det kunde finnas en illvilja mot Åland, vilket inte kändes rättvist mot regeringen, eftersom jag inte alls har uppfattat någon sådan. Som man ropar i skogen får man svar.

Som enda representant för Åland i riksdagen, känner jag ett speciellt ansvar för att relationerna ska vara goda. Jag kommer därför fortsätta att arbeta för ett förtroendeskapande samarbetsklimat mellan Åland och riket. Det arbetet inkluderar att upplysa om saker som blir för tillspetsade i såväl riket som på Åland. För ingen vinner på att relationer polariseras, i synnerhet inte när det inte finns fog. Nu om någonsin behövs det goda och förtroendefulla relationer till riksdag och regering, många stora och för Åland avgörande frågor är aktuella, inte minst revisionen av självstyrelselagen.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot