DELA

Förtroende är något som man förtjänar

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (Riksdag/Regering), den dömande (Oberoende domstolar) och den granskande makten (Media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

Att den granskande makten negligerar våra juridiska rättigheter, är illa nog. Men när höga representanter från den lagstiftande församlingen, åsidosätter våra rättsprinciper, då är det ” ytterligt allvarligt”.

Detta har dessvärre redan skett i den infekterade politiska debatt, som täcker våra media sedan veckor tillbaka. Genom att ”hänga ut” oskyldiga (ej dömda) personer som brottslingar, ”Bulvanaffärer”, ”Bulvan”, ”En Åländsk Bulvan”, etc. oavsett i vilket syfte, så eroderas vår demokrati.

Om Lagstiftare och Granskare av makten negligerar våra rättsprinciper. Vad tror ni att det sänder för signaler, till oss vanliga medborgare?

Genom ert agerande den senaste tiden, bäddar ni också för ett eskalerande ”Politikerförakt”. Hur skall vi väljare någonsin kunna få förtroende för er igen? Ju längre detta håller på, dess då obehagligare blir det för oss vanliga medborgare.

Hur skall vi förklara för våra ungdomar att respektera andras åsikter och våra demokratiska fri och rättigheter, när våra högsta företrädare varken respekterar varandra eller vår konstitution?

I diktaturer är det vanligt att politikerna stiftar lagarna, tolkar dem efter eget behag och ser till att domstolarna dömer därefter. Här har vi andra principer: Lagarna stiftas av den lagstiftande makten, och eventuella straff utdöms av Oberoende domstolar. Vi kan alla bli misstänkta för brott (även du som läser detta), men i vårt rättssystem är vi ”tack och lov” oskyldiga, tills en åklagare har lyckats bevisa att vi ”utom rimligt tvivel” är skyldiga och blivit dömda i en OPARTISK/OBEROENDE domstol. Låt oss fortsätta ha det på detta vis.

Juridisk expertis skall i ett fungerande rättssamhälle, finnas tillgängliga för att vid behov, hjälpa oss noviser att navigera genom denna djungel av svårtolkade lagar, och tillvarata våra rättigheter och intressen, på bästa möjliga sätt. Lagar är sällan eller aldrig entydiga, ibland stiftade i en annan tidsanda och kan därmed vara ytterligt svårtolkade.

Alltså: I brottmål är vi alla oskyldiga tills motsatsen bevisats, detta är något som vi alla skall vara mycket ödmjuka inför.

Vilket även Landskapsregeringens egen rättschef, Michaela Slotte, tydligt uttryckte i Nyan 7/2. Alla försök att rucka på våra rättsprinciper, måste vi alla vara på vår vakt inför, påtala eventuella övergrepp och mobilisera all vår kraft för att beivra missbruk. Politiker kan och bör vara viktiga förebilder för kommande generationer, försök att leva upp till ert ansvar..

Det finns dock hopp. Sittande lantrådet har i ÅT den 12/2 uttryckt sig på ett mycket insiktsfullt sätt, ” Det är inte min sak att agera domare”. Ledare kan hon gott vara, men någon domare i lagens mening är hon inte.

Jag vill avsluta min vädjan till alla våra förtroendevalda och andra makthavare, med ett citat av en mycket klok och välkänd Ålänning.

”En sak jag tycker är viktig är att man inte börjar göra politik av juridiken. Man skall hålla i sär dem. Det är livsfarligt att blanda ihop dem.”

Anders Wiklöf

(I en intervju av Emma Harald om Högsta Förvaltningsdomstolens Seminarium i Helsingfors härförleden).

”MYCKET OROLIG VÄLJARE”