DELA

Fortfarande sida vid sida!

”Känslan av att de nordiska länderna hör ihop har de senaste åren trängt allt djupare in i vårt medvetande och samarbetet har utsträckts till allt fler områden. Inom stora delar av vårt folk har också övertygelsen att sammanhållning och samarbete mellan de nordiska folken gett fördelar för dem alla fått fäste”. Så lyder de första raderna i den norska Föreningen Nordens första värvarfolder från 1919. Denna nästan 100 år gamla folder sammanfattar fortfarande, den i dag poetiskt enda kärnideologin för Socialdemokraternas arbete i det Nordiska Rådet: att ”samanhållning och samarbete mellan de nordiska folken ger fördelar för dem alla”.

Det innebär att vi tillsammans – sida vid sida – är starkare och bättre rustade att arbeta för de nuvarande och framtida medborgarna i de nordiska länderna och göra Norden till en ännu bättre plats att arbeta, bilda familj och åldras på. Vi arbetar året runt – över gränserna – utifrån de fortfarande giltiga huvudinriktningarna i det historiska Helsingforsavtalet. Dessa täcker flera områden, som rättsväsende, kultur, transport, miljö samt goda sociala och ekonomiska förhållanden. Samarbetsavtalet, Helsingforsavtalet, från 1962 är undertecknat av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Detta avtal är fortfarande giltigt och vägledande för vårt arbete när vi fyra gånger om året sätter oss ner och diskuterar nya och gamla strategier, förslag och projekt som främjar våra socialdemokratiska grundvärderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa för alla – oavsett ålder, kön, nationalitet, politisk inriktning eller social ställning.

Föreningen Norden bildades omkring 1919, strax efter första världskriget. Nordiska rådet bildades 1952 några år efter andra världskriget. Och 1962, när Vietnamkriget pågick, undertecknades Helsingforsavtalet. Då kastade det kalla kriget sin skugga över hela världen, även Skandinavien. Det löper en röd tråd genom det nordiska samarbetet som blev en motreaktion mot krig, trauman och svårigheter efter kriget. Denna motreaktion är att vi står säkrare samman, att vi alltid har en kamrat vid vår sida som är beredd att stå med oss och kämpa för samma värden – frihet, jämlikhet och rättvisa för alla. Nu som då kan vi titta tillbaka på en rad lyckade projekt och goda resultat av vårt framgångsrika samarbete. Vi ger dagligen inspel till de nationella regeringarna som i många fall arbetar in våra förslag i sina överläggningar, beslut och ibland i lagstiftningen. Vi ska fortsätta bidra till ”att uppgifter som kan lösas genom samarbete löses på detta sätt, förutsatt att det kan göras på ett sätt som ligger i överenstämmelse med varje lands egenintresse” som värvarkampanjen 1919 med namnet ”Upprop” uppmanade oss.

Det nordiska samarbetet är unikt på många sätt. Vi är alla olika, men vi har alla en gemensam kulturell förståelse och många beröringspunkter. Men framför allt har vi en gemensam syn på mänskliga rättigheter, välfärd och tillväxt. Alla medborgare i de nordiska länderna har också möjlighet att arbeta och utbilda sig inom Norden. Det spelar igen roll om du är från en storstad, en ö eller från de mesta avlägsna delen av Grönland. Det ska också vara tryggt att bilda familj och åldras i den här delen av världen. Det är det redan med det finns alltid utrymme för förbättringar – och det jobbar vi ständigt för förutom att vi även river gränshinder.

Vi välkomnar alla till Norden som önskar att starta ett nytt liv här för sig och sin familj. När vi hotas av terror och radikalism så håller vi ihop och ser hos båda sidor en man eller en kvinna som önskar samma sak som vi – frihet, jämlikhet och rättvisa för alla!

Socialdemokraterna i Nordiska Rådet

Christian Beijar, Åland

Marit Nybakk, Norge

Phia Andersson, Sverige

Tuula Peltonen, Finland

Karin Gaardsted, Danmark

Guðbjartur Hannesson, Island