DELA

Fortfarande finns hopp om skydd mot varroa

Nyheten om att nya EU-regler riskerar hota den åländska varroafriheten har uppmärksammats de senaste dagarna. Det är en besvärlig situation men det finns ingen orsak att ge upp.

Den uppkomna situationen grundar sig i den i EU redan överenskomna djurhälsolagen. Områden kan även under den nya lagen klassas som fria från vissa djursjukdomar. Det förutsätter dock att den aktuella sjukdomen finns med på den lista lagstiftarna i Rådet och Europaparlamentet givit EU-kommissionen uppdraget att upprätta. Europaparlamentet och Rådet har sedan rätt att stoppa förslaget om man inte kan stödja innehållet.

De senaste signalerna vi har fått säger att kommissionen ser ut att inte vilja inkludera varroa i sitt förslag. Det skulle i förlängningen leda till att Åland förlorar sin varroafria status status och kan inte i framtiden ställa krav på import av varroafria bin.

Det här är givetvis inte på något sätt acceptabelt. Vi kommer att arbeta för att upplysa kommissionen om den speciella situationen som finns på Åland och i bästa fall kommer man att ta sitt förnuft till fånga. Om inte kommissionen inkluderar varroa i sin lista står vi beredda att väcka opinion i Europaparlamentet för att försöka stoppa kommissionens förslag.

Vi finns i Bryssel för att skapa förståelse för de lokala förhållandena. Det är inte alltid ett lätt arbete men det är ett arbete vi tar på mycket stort allvar.

 

Nils Torvalds

Europaparlamentariker

Anton Nilsson

åländsk specialmedarbetare