DELA

Fortfarande aktuell fråga… tyvärr!

Tråkigt att fortfarande behöva debattera detta ämne, men tydligen behövligt. Obunden samling fortsätter, inte helt oväntat, att driva förslaget om en anläggning för motorsport. Detta klingar illa med turismstrategier och satsningar på naturupplevelser, lugn och ro. Framförallt så är det nu en lokal fråga snarare än en landskapsomfattande.
Ingen motorbana till Eckerö!

Det går inte att motivera ur hållbarhetssynpunkt att exploatera 70 hektar mark. Dessutom kommer lokaliseringen innebära kraftiga inskränkningar i framtida planering pga buller. Jag anser att Eckerö inte har råd att undanta större delen av den norra kommundelen. I närområdet finns redan fastbosättning och mycket fritidshus. Vidare utveckling av dessa blir ointressant.

Sen har vi ju natur och miljöaspekterna… Området är helt enkelt inte lämpligt för den verksamhet som nu planeras. Argumenten är så många att att 1500 tecken inte räcker till.
En halkövningsbana går säkert att ordna med enklare medel, helst i anslutning till befintlig verksamhet. Men, för övrigt finner jag inga hållbara argument som stöder en motorbana.
Borde inte Eckerö och eckeröborna i första hand få avgöra kommunens framtid, vår livsmiljö och framtida utveckling – inte andra intressen.
Mikael Stjärnfelt (Lib)
Lagtinget 257
Eckerö 512