DELA

Försvårar för ensamförsörjare

Som ensamförsörjare kan jag bara konstatera att den nya barnomsorgslagen kommer att göra livet som ensamförsörjare mer byråkratiskt än idag.
Ifall ett par separerar och en av föräldrarna får ta huvudansvaret för t.ex. en sexmånaders baby och ett storasyskon under tre år, som kanske redan haft en dagisplats i ett år.

För att det äldsta barnet ska få gå kvar på dagis måste mamman eller pappan anhålla om detta till socialnämnden. För mig känns detta som diskriminering av ensamförsörjare. Ännu en gång blir ensamförsörjare särbehandlade inom det sociala systemet.
Jag anser att det är en rejäl försämring av familjers valfrihet när den subjektiva rätten till barnomsorg togs bort för barn under tre år.
Ann Eriksson (S)