DELA

Försvar för naturen

Det här är ett försvarstal för naturen, den ständiga förloraren. Den vilda naturen är chanslös, för det är den som levererar mest pengar som vinner. Att naturen kan ge ro åt själen, hem åt vilda djur, träden förbruka koldioxid och alstra syre har ingen betydelse. Det är ändå över dess ”döda kropp” pengapungen blir stinnast.
Det finns inte många stränder på fasta Åland nära tätortsbebyggelse och därmed lätt tillgängliga för allmänheten utom Stornäset i Kastelholm. Nu vill Ålands golfklubb ha det också.

Det duger inte längre med konstgjorda sjöar. Nu är det våra stränder som skall göras om till golfbanor. Det är säkert därför Kungsbanan, den ligger inte intill strand, ofta står öde och tom även på sommaren.
Inga klimathot i världen verkar kunna få människan in på andra tankebanor utan alltid bara mera och större skall det vara. Tänk i stället att vi gör det bästa av det vi redan har. Då behövs inga nya golfbanor varken i Kastelholm eller någon annanstans på Åland.

Det vi behöver är stränder för strandhugg åt dem som inte har och även i framtiden inte har möjlighet till en egen strandremsa, strövområden tillgängliga för alla.
Stornäset i Kastelholm är ett ovärderligt sådant.
Isabel Kvarnfors