DELA

Försumbart med svavel

Märkligt att FS-gänget är så dåligt informerade. Så vitt jag tror så använder landskapets färjor färgad diesel som bränsle i färjorna, med väldigt försumbar svavelhalt.
M.a.o så kommer inte kravet på att tung brännolja skall ändras vad gäller svavelhalten att påverka landskapets skärgårdstrafik. Däremot så verkar världsläget som helhet att påverka bränslepriserna framgent, både uppåt och spekulativt troligen också nedåt.
Läs på bättre innan ni går ut med felaktigheter.
Maskinist