DELA

Förstör inte vårt Åland!

Det är med förskräckelse som jag i elfte timmen fick kännedom om att landskapsregeringen har lagt ut ett förslag på Havsplan, ÅLR 2019/6446, där det skall möjliggöras för fiskodling och vindkraft i ett av de sista områdena i Östersjön, där vattenkvaliteten med tillhörande vattenflora och fauna fortfarande är någorlunda intakt. Ett remissvar skall vara inne senast nu på måndagen den 15:e februari.

Jag talar framför allt om norra Åland och då främst områdena kring Sälskärs fyr. I detta område skulle en fiskodling innebära en mindre katastrof. Av Ålands totala utsläpp av fosfor som år 2016 uppgick till cirka 30 ton så stod enbart fiskodlingarna för 23 ton. Hur kan vi tillåta en enda bransch släpper ut 77 procent av allt fosfor!

I dag så är balansen i Östersjön hotad från flera fronter. Sillen och strömmingen i Östersjön är under hårt tryck från stora trålare som dammsuger havet på resurser. Det pratas om kretsloppstänkande genom att fånga lokal skarpsill och bereda den till foder. Det skulle leda till ytterligare belastning på fiskebestånden i Östersjön Att hävda att det är miljövänligt och hållbart med närodlad fisk är således direkt vilseledande.

Det vi i första hand måste göra är att skydda våra vatten. Att flytta ett ”problem” från östra skärgården till en annan och ännu inte förstörd plats är inte en lösning utan det är en spikrak väg mot att förstöra de sista någorlunda oförstörda havsområdena.

Vill man odla fisk så skall det göras i slutna kretslopp, förslagsvis på land, som inte på något sätt påverkar närmiljön med utsläpp och inte se till kortsiktiga vinster för några få som under en begränsad tid kommer att förtjäna stora summor på alla andras och miljöns bekostnad.

I tillägg till ovanstående så är en placering av storskalig vindkraft i samma område kanske inte så genomtänkt beaktat att detta unika område hyser Finlands största tordmulekoloni med cirka 2 000 häckande par. I området finns det dessutom ett flertal andra arter, bland annat ejder, som tillsammans med tordmular kommer att påverkas negativt då den känsliga balansen i området störs av dessa vindkraftverk. Området har förutom de lokala bestånden, varje vår och höst, besökt av ett stort antal flyttfågelsträck. Dessa använder denna del av skärgården då de på sin resa behöver skyddade rastplatser. Vindkraftverk med sina gigantiska roterande vingar kommer att skörda många offer i fågellivet varvid andra alternativa placeringar bör övervägas.

JÖRGEN CARLSSON