DELA

Förstör inte produktiv skogsmark

Skogen har redan fått släppa till närmare en tredjedel av den ursprungliga arealen: Alla städer, flygfält, köplador, vägar, byar, ellinjer och vindmöllor är uppförda på arealer som huvudsakligen har tagits från skogs- och jordbruksmark. Att nu ytterligare förstöra produktiv mark genom att anlägga en solcellspark i Finström, anser jag är en ogenomtänkt och oklok idé.

Förutom risken för skador på närliggande vattentäkter, som en klok politiker redan har påpekat, innebär solcellen ett omfattande ingrepp i naturmiljön som påverkar både växtligheten, djurlivet och människornas fria rörlighet. Att landskapet förlorar en stor del av sin bästa skogsmark får heller inte glömmas. Anläggningen kräver dessutom stora ingrepp i hela omgivningen genom vägar, byggnader, ledningsdiken och ledningsgator som förbrukar ytterligare skogsareal. Allt detta innebär en omfattande naturpåverkan som slutligen är mycket större än själva solcellsparken.

Vi borde kunna enas om att produktiv skogs- och jordbruksmark inte får exploateras för andra ändamål och just jord- och skogsbruk. Vi har redan plundrat jord- och skogsbruk på de bästa markerna och vår möjlighet att producera livsnödvändiga produkter blir allt mera begränsad. Just nu har behovet av självförsörjning aktualiserats genom kriget i Ukraina och att anlägga en solcellspark på produktiv skogsmark är en åtgärd som går stick i stäv med vad vi nu behöv.

Att anlägga en eller flera solcellsparker är ingen dålig idé, men att anlägga dem på produktiv mark är en dålig idé. Det finns säker impedimentområden som inte kan producera annat än kanske just solceller. Använd sådana områden för elproduktion och bevara den goda och produktiva marken för jord- och skogsbruk.

JENS HARBERG

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp