DELA

Förstör inte fungerande fiskevård

Det har blivit tydligt att regeringen planerar att lägga ned Ålands fiskodling, eller Guttorp som den vanligtvis kallas. Orsaken till detta är sparkraven som ligger på regeringens bord. Men med tanke på att den största utgiftsposten för Guttorp är internhyra till landskapsregeringens eget fastighetsverk, som utgör över hälften av totala kostnader, infinner sig frågan hur stor besparingen blir?

Anläggningen i Guttorp är en specialbyggd odling som lämpar sig väl för sitt ändamål, att kläcka och odla fiskyngel, men knappast för något annat.

Den åländska lagen om fiske sätter också mycket ansvar på vattenägarna att sköta fiskevården. Landskapsregeringen är absolut största vattenägaren på hela Åland och har därför ett extra stort ansvar för att fiskevården sköts på sina egna vatten. Hur har regeringen tänkt sig sköta den biten utan Guttorp?

Dessutom är Ålands fiskodling, med sin personal, redan idag ett kompetenscentrum för fiskvården på Åland. Detta skulle kunna utnyttjas betydligt mera än vad idag är fallet. Möjligheter till detta syns redan, och intresset för fiskevårdsförbättrande åtgärder ökar hela tiden hos privata vattenägare.

Man behöver också ha i åtanke på att hela vårt fantastiska sportfiske efter havsöring är beroende av Guttorps yngelproduktion. Utan den är havsöringsfisket stendött inom endast några få år! Gäddfisket är också beroende av utplanteringar då många naturliga lekområden inte längre fungerar. När det gäller gäddkläckning har Guttorp stått för en majoritet av ynglen samtidigt som de har samordnat beställningarna för att gynna de privata kläckerierna. Sikfisket är också på vissa håll beroende av utplanteringar och även där har de flesta naturliga lekområdena förstörts, främst på grund av sälskador.

Om man stänger Guttorp kommer det att drabba turistnäringen väldigt hårt, då sportfiske är den absolut största säsongsförlängaren för besökare till Åland utanför juli månad. Dessutom sparkar man på dem som redan ligger när man försämrar möjligheterna för det småskaliga fisket.

Ålands fiskodling är idag egentligen ingen kostnad, utan en nödvändighet för sportfisket, det småskaliga yrkesfisket samt husbehovsfisket på Åland. Lägger man ner anläggningen blir det väldigt svårt att starta den på nytt, och man tappar den största samlade kompetens för fiskevård vi har idag på Åland.

Mikael Lindholm, lagtingsledamot (C)

Roger Nordlund, lagtingsledamot (C)

Fredrik Lundberg, verksamhetsledare Ålands Fiskare

Johan Mörn, anläggningschef Silverskär

David Ståhlman, sportfiskeentusiast