DELA

Försök att begränsa yttrandefriheten

Stadsfullmäktiges ordförande Johan Ehn (MSÅ) har meddelat att stadsfullmäktiges sammanträde i mars inte ska sändas i TV eller över internet. Orsaken är att han anser sändningarna för dyra och att han hört de borgerliga partierna i stadsfullmäktige.

De direktsända fullmäktigemötena följs av många både i Mariehamn, på övriga Åland och utanför landskapet. Vi socialdemokrater har den uppfattningen att intresset för stadsfullmäktiges debatter är stort och att denna form av direkt demokrati ger mariehamnarna viktiga och relevanta informationer om frågor som rör stadsbornas verklighet och vardag. Sändningarna ger mariehamnarna politisk information och kunskaper som kompletterar medias bild av vad som sker i staden.

Stadsfullmäktige har upptagit pengar i årets budget för sändningar under år 2020. Fullmäktigeordförandes beslut är överraskande och enligt oss egenmäktigt. Endast stadsfullmäktige kan ändra sina beslut. En ny upphandling av sändningarna borde med det snaraste göras.

Frågan är av mycket stor principiell karaktär. Beslutet är ett sätt att strypa fullmäktigemedlemmarnas yttrandefrihet. Genom att inte sända fullmäktigedebatterna , som är en form av direkt demokrati , försämras närdemokratin allvarligt. Att undanhålla information är en av de så kallade härskarteknikerna som alla går ut på att tysta åsikter som av någon i maktposition upplevs som hotande eller besvärande.

Ur stadsbornas perspektiv minskar medborgarnas möjligheter att delta i samhällsdebatten. I ÅSUB:s senaste medborgarenkät är stadsborna i allmänhet nöjda med staden förutom i ett avseende: möjligheterna att påverka. Detta informerades stadsfullmäktige om på sitt senaste fullmäktigemöte den 25.2.20. För att kunna påverka behöver man information och fakta. Med beaktande av detta finner vi ordförande Ehns förslag högst uppseendeväckande. Istället borde fler kanaler och möjligheter att kommunicera öppnas för stadsborna och deras förtroendevalda.

Mariehamns socialdemokrater föreslår därför att staden omgående upphandlar sändningar av stadsfullmäktigemötena helst för hela mandatperioden. Dessutom bör staden använda paustiden under sändningarna för att informera om staden och dess service. Med tanke på alla utanför Åland som följer sändningarna borde staden utnyttja paustiden för att locka nya invånare till staden.

Vi behöver många nya stadsbor för att klara framtidens krav på hög och mångsidig kompetens. Att skruva klockan tillbaka och sticka huvudet i busken för inte utvecklingen framåt. De sända stadsfullmäktigemötena ger många möjlighet att i realtid följa stadsfullmäktiges diskussioner. Att detta bidrar till att öka intresset för Mariehamn är bara positivt. Den som inte är intresserad bryr sig knappast men valet ska vara väljarnas och inte ordförandes i stadens fullmäktige.

MARIEHAMNS SOCIALDEMOKRATER

BARBRO SUNDBACK (ORDFÖRANDE)
JESSY ECKERMAN (VICE ORDFÖRANDE)
KALLE FOGELSTRÖM (SEKRETERARE)