DELA

Förslaget = försämrad avbytarservice

Regeringen har presenterat sitt förslag till förändrad lika med försämrad avbytarservice för landskapets mjölkbönder.
Den beräknade inbesparingen när det nya systemet är helt infört är 286 000 euro. Detta utgör ca 0,7 promille (tusendelar) av årets landskapsbudget.

I tidningen den 8 april presenteras regeringens satsning på näringslivet. Hur hänger detta ihop? Fredrik Karlström hade tidigare en vision om 1 000 nya mjölkkor på Åland och ÅCA vill ha in mer mjölk. Samtidigt skall alltså de åländska bönderna få sämre villkor än konkurrenterna på fastlandet.
Är detta ett effektivt sätt att få fler mjölkkor? Gårdar med sex kor eller mindre får inte rätt till någon avbytarhjälp ens vid sjukdom.
Sådana små gårdar, om sådana fortfarande finns, återfinns väl mest i skärgården? På så vis gynnar man tydligen också näringslivet i skärgården?

För en inbesparing på 0,7 promille av budgeten är alltså regeringen beredd att riskera att flera mjölkbönder ger upp och en viktig del av Ålands näringsliv krymper.
Gynnar det ekonomin på Åland? Var gick det snett i beredningen?
Jan Grönstrand