DELA

Förslaget är ett hån

Jag väntade med spänning på landskapsregeringens förslag till ett åländskt jobbskatteavdrag, som finansministern framfört tidigare för att stimulera den åländska tillväxten. Det lagda förslaget innebär i korthet att alla med inkomster över cirka 1 000 euro per månad men högst cirka 2 900 euro per månad erhåller ett skatteavdrag på max 100 per år, det vill säga cirka max 8 euro per månad.

Steg 2 i denna förmån är att from 2019 höjs inkomstgränsen så att även de med en inkomst upp till cirka 4 600 euro per månad får del av detta skatteavdrag.

Det betyder att dessa ålänningar exempelvis kan gå en gång på restaurang med tre rätters middag inklusive dricka. Förslaget stimulerar knappast någon att arbeta mera såsom ett riktigt jobbskatteavdrag skulle innebära. Förslaget är dessutom ett hån för dem som inte har tillräckligt hög inkomst för att få del av detta, de som skulle vara i största behov av detta ”bidrag”.

Enligt finansministern har vi ett underskott i den åländska ekonomin. Om vi i det läget har extra pengar borde de åtminstone fördelas så att de med störst behov gynnas av det!

Det kunde förslagsvis göras så att alla med en inkomst under 1 500 per månad får ett ”ålandsbidrag” på 500 per år med tanke på det höga kostnadsläget på Åland.

Regeringens förslag är varken jobbstimulerande eller fördelningsmässigt försvarbart med tanke på de utsatta i samhället utan påminner mest om en gåva till medelklassen.

Anna Holmström (C)