DELA

Förslag till ny socialvårdslagstiftning

Förslaget till ny socialvårdslagstiftning är ambitiöst och innebär på många punkter en förbättring för invånarna.

Det finns dock en del bekymmer med förslaget varav det största är tidtabellen. Att genomföra en sådan genomgripande reform som föreslås låter sig inte göras på den korta tid som finns fram till lagens föreslagna ikraftträdande 1.1.2020. Vi är alla övertygade om att lagens ikraftträdande måste koordineras med antingen socialtjänstreformens ikraftträdande (det vill säga 1.1.2021) eller kommunreformens förverkligande (dvs 1.1.2022). Att först med mycket knappt om tid genomföra en socialvårdsreform i primärkommunerna för att sedan lämna över organisationen till omsorgsförbundet och/eller nya primärkommuner innebär dels en omöjlig tidtabell men också onödigt arbete.

Dessutom bör socialvårdsreformen koordineras med reformen av skollagen i vilken det är tänkt att flytta barnomsorg från sociala sektorn till utbildningssektorn.

Vi vill också passa på att påpeka att de kostnadseffekter landskapsregeringen beskriver i lagförslaget knappast är med verkligheten överensstämmande. Reformen innehåller en ökad kvalitet på socialvård, och ökad kvalitet är inte gratis.

Det kommer att krävas utökad bemanning i så gott som alla kommuner.

Till sist vill vi också peka på svårigheten att hitta tillräckligt med anställningsbara socialarbetare när den föreslagna behörighetslagstiftningen börjar gälla.

Risken är stor att ålänningar som utbildat sig i Sverige får svårt att ta sig in på den åländska arbetsmarknaden när det kan komma att krävas anpassningsperiod eller andra behörighetsgivande åtgärder innan en i Sverige utbildad socialarbetare får anställas i en åländsk kommun.

JOHN WREDE

BRÄNDÖ

ARSIM ZEKAJ

ECKERÖ

ERIK BRUNSTRÖM

FINSTRÖM

NIKLAS ERIKSSON

FÖGLÖ

GUSTAV BLOMBERG

GETA

KURT CARLSSON

HAMMARLAND

JOHN ERIKSSON

JOMALA

CHRISTIAN DREYER

KUMLINGE

JOHAN ROTHBERG

KÖKAR

MIKAEL SMEDS

LEMLAND

MATTIAS JANSRYD

LUMPARLAND

EWA DANIELSSON

SALTVIK

KENNET LUNDSTRÖM

SOTTUNGA

JENS ANDERSÉN

SUND

ANDREAS JOHANSSON

VÅRDÖ

MAGNUS SANDBERG

ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND