DELA

Förslag: privat städning

Barbro Sundback (S) påstår att städarna i staden tvingas att gå ner till deltid och att de nagelfars och att varje millimeter av arbetsinsatsen mäts. Det är på sin plats att klargöra att det inte alls är så att någon nuvarande anställd städare har utsatts för ”nagelfarande” eller tvingats gå ner till deltid. I fallen som Barbro hänvisar till så har det handlat om prövning av nyanställning.

Samtliga tillsättningar går via stadsstyrelsen för prövning enligt ett tidigare principbeslut om att alla tillsättningar ska utsättas för någon form av prövning, kanske för att man hade tankar om att hålla igen på den kraftigt växande offentliga sektorn. Det har, med facit i hand, inte gett något resultat. Anledningen är socialdemokraternas och liberalernas förda politik. Socialdemokraterna har i alla fall tydliggjort sin linje; utöka offentlig sektor oavsett reellt behov.

Vårt förslag var att bjuda ut städningen till privata aktörer. I det senaste fallet var det renodlad städning det handlade om. Det finns många duktiga företagare inom städning på Åland som kunde utföra det arbetet på deltid. Det fanns således inget skäl till att sköta uppgiften i offentlig regi på heltid. Tyvärr röstades vårt förslag ner.
Petri Carlsson (fs)