DELA

Förslag på hur Medis kan spara

Får börja med att tack Siv Ekström för den information hon gav i sitt svar på min tidigare insändare. Utgående från de sifferuppgifter jag fått kan jag konstatera följande.

År 2017 var Medis totala intäkter 1,242 miljoner och man ”producerade” 9000 lektioner. Bidraget per lektion blev då 138,-.

År 2018 blir intäkten 1,159 miljoner, med samma bidrag från kommunerna, samma kursintäkter och en minskning med 83.000,- från landskapet. Minskningen motsvarar 6,7% av Medis totala intäkter. Om kursantalet också är detsamma så blir bidraget per lektion 128,78. En minskning på 9,22 per lektion.

Enligt Siv E. motsvarar landskapets minskade bidrag 2000 st. lektioner. Det innebär 41.50 per lektion, utgår ifrån att det är kostnaden för lärare. Då återstår för 2017 96,50 och för 2018 87,28 att använda till lokaler och administrativa kostnader.

Jag har några sparförslag enligt osthyvelsprincipen. Kanske det finns något att spara på lokal- och/eller administrativa kostnaderna. Se över kursutbudet. Har förstått att det behövs 8 kursdeltagare för att en kurs skall hållas. Öka antalet till 9-10 så blir det fler som betalar.

Korta av långa kurser något, t. ex. såna som pågår under två terminer.

Jag håller med om att alla bör kunna gå på kurs på Medis oberoende av inkomst. Men det verkar som om samhällets resurser inte räcker till i alla sammanhang.

Generellt sett kanske den som har råd måste börja betala litet mera för att samhället skall få det att gå ihop. Så har ju ÅHS gjort med högkostnadsskyddet. Det måste vara bättre än att höja skatteprocenten, det drabbar även den som har lägre inkomst.

För övrigt håller jag med Ulla-Britt Dahl som i sin insändare var kritisk till Medis kursutbud. Medis skall inte konkurera med föreningar och företag.

PENSIONÄR I SKÄRGÅRDEN