DELA

Förslag om avbytarservice är en ren försämring

I en lång insändare som mera fokuserar på min person än på sak framför Maj-Len Lindholm sina åsikter om min syn på hur man bör omstrukturera avbytarservicen.
Bakgrunden är att landskapsregeringen vill skära ner på anslaget för avbytarservicen genom att minska servicen, privatisera verksamheten samt utreda ett försäkringssystem för att trygga avbytarservicen när bönderna blir sjuka eller an annan orsak inte kan utföra sitt arbete.
Min uppfattning är att detta förslag är en ren och skär försämring och inte en omstrukturering. För oss socialdemokrater innebär omstrukturering att man med samma pengar gör förändringar som innebär effektivisering av verksamheterna och ökad produktivitet.
Istället för regeringens förslag föreslår vi därför att pengarna för avbytarservicen fasas ut samtidigt som man upptar investeringsstöd som möjliggör byggandet av större och tekniskt moderna ladugårdar som ökar de åländska mjölkproducenternas konkurrenskraft, garanterar lösdrift och gör att bönderna kan anställa personal för att sköta driften. Detta är inte en strävan till storskalighet utan ett försök att diskutera en medveten politisk satsning för att öka konkurrenskraften för Ålands mjölkbönder.

Maj-Len Lindholms
huvudsakliga invändning till detta är storskaligheten vilken hon anser oförenlig med det åländska jordbrukets villkor. Allt är relativt, likaså begreppet storskalighet.
I detta sammanhang kan man dock konstatera faktum. Näringens egna företrädare menar att antalet mjölkgårdar halveras med tio års mellanrum. Oberoende av åsikt kommer med andra ord andelen mjölkgårdar att minska. En ansvarsfull jordbrukspolitik innebär bland annat att stöda och underlätta för de mjölkbönder som vill satsa på större och modernare enheter och som ser till att kossorna och kalvarna får röra sig och beta fritt. Mjölkproduktionen är viktig för det åländska jordbruksklustret och omstruktureringen bör stödas inte försvåras vilket regeringens förslag, enligt min mening för med sig.

Under många år i politiken har jag blivit kritiserad för mina åsikter. Ibland med fog men för det mesta helt på känslomässiga grunder. Den lilla bokstaven (s) tycks ha en alldeles särskild inverkan på många debattörer. Sällan har jag dock utsatts för en så föraktfull kritik för att jag tagit reda på saker, tänker klart och gärna för fram mina åsikter offentligen.
I den här frågan tror jag mig dessutom veta att jag har stora delar av jordbrukarkåren bakom mig. För den skull lyssnar jag gärna till Maj-Len Lindholms åsikter om behovet och framtiden för de bönderna som sysslar med annan djurhållning än mjölkkor. Jag välkomnar och tar till mig dina konkreta förslag.
Barbro Sundback (S)