DELA

Förslag för Öjvägen

Inför kommande stämma den 11 november borde respektive delägare fundera över följande förslag.

Förslag ett. Nuvarande avtal med Eckerö kommun sägs upp. Öjvägen 1 delas upp i två delar. Del ett: Kanalen – Fiskevägen (postlådorna), del två: Fiskevägen – Kallesund. Del ett görs till kommunal väg. Nytt avtal skrivs för del ett. Vändplan vid Fiskevägen(postlådorna). För vändplan används de grusmassor som idag har använts till bristfällig vändplan och onödigt bred väg i Kallesund. Berörda markägare i Kallesund har muntligen givit sitt tillstånd till detta förutsatt att förslaget godtas på stämma. Vattenflöden, vilka medför negativa konsekvenser för berörd delägare vid del ett, åtgärdas.

Motiveringar: Väglaget undviker största delen av de minst 16 punkter kommunen kräver för övertagande av vägen. Vinnare: delägarna. Väglaget minimerar skulderna då bara del ett åtgärdas. Vinnare: delägarna, särskilt de fastboende. Kommunens kostnad för asfaltering blir bara hälften så stor. Vinnare: kommunens skattebetalare.

Skolskjutsar görs möjligt och trafiksäkerheten tryggas för skolbarnen. Vinnare: delägare i behov av kommunal service.

Ordföranden håller sitt löfte att det inte blir någon riktig vändplan i Kallesund. Vinnare: delägare i Kallesund.

Ordförande håller sitt vallöfte. ”Kommunalväg till Öjarna.” Vinnare: ordföranden.

Fastboende som använder hela nuvarande Öjvägen1, och betalar tre gånger mer än stugägare, slipper en ohållbar ekonomisk situation. Vinnare: fastboende som måste betala för hela vägen.

Vi får slut på denna låsta och tärande situation som bara skapar osämja och brutna relationer. Vinnare: alla inom väglaget och kommunens övriga innevånare.

Sammanfattning: Alla blir mer eller mindre vinnare med denna lösning.

 

 

Förslag två. Öjvägen 1 förblir privat och bara nödvändigt underhåll görs. Motivering: Det går inte att få alla marktillstånd för del två. Vinnare: boende i Kallesund och kommunens övriga skattebetalare.

Dessa förslag kan tas upp på stämman bland övriga ärenden ifall det inte finns rum inom någon annan punkt på agendan.

Oberoende av lösning måste det tas fram en ny delägarlängd och tas i bruk en webbaserad lösning där alla delägare fortlöpande kan kontrollera sina delar. En webblösning kostar bara lite över 100 euro per år. Dessutom måste en totalrevision av alla transaktioner och dess grund göras för 2020 och 2021. Detta för att det ska finnas möjlighet för styrelsen att återfå förtroende och ansvarsfrihet. När detta är gjort ska det inte vara några problem med obetalda fakturor från delägarna.

 

KALLE SUND