DELA

Forskningen fortsätter

Ärade Axel Hansson
I ditt senaste inlägg om vaccinationer du utrycker din önskan om att de lokala tidningarna skulle inte låta någon utrycka sig mot vaccinationer. Du tycker att det inte finns något att diskutera, saken är klar: vaccinationerna är allmännyttiga och den som säger annat har fel. Så det så!
Samtidigt önskar du att man borde diskutera adekvata medicinska frågor istället för att utsätta befolkningen för dessa kätterska åsikter om vaccinationer. Vad om vi skulle diskutera om Livet? Om det fenomenet som all medicinska forskning vill påverka?

Vad är Livet? Vad är det som håller vår kropp igång, i liv? Vad är det som försvinner vid döden? Den osynliga livligheten som blir synlig i kroppens rörelser och processer? Frågan gäller också dig själv. Vem är du egentligen? Namnet, kroppen, CV:n, familjen, egendomen eller något annat?

Så vitt jag förstår har medicinska forskningen aldrig kunnat fastslå vad Livet egentligen är. Det är något som visar sig som kroppens sjukdomar, vilka läkarna efter mycket möda har lärt sig att påverka genom olika fysiska ingrepp: skalpell, kemiska preparat, strålning mm. Vissa ingrep hjälper och vissa dödar. Och deras samverkan speciellt hos äldre kroniskt sjuka människor är ett mysterium få visar något intresse för.

Så vad är Livet? Vem är du? För mig är det självklart att både jag och Livet är något osynligt – eller vibrerar snabbare än materien –som befinner sig bakom alla livsprocesser både i mig och runtomkring mig. Livet är hela det stora härligheten vi alla hör till och ständigt påverkar genom våra tankar, attityder och gärningar. Livet kan kallas kvantum fältet eller Gud beroende på synvinkeln, men i varje fall är Livet den stora sammansatta rörelsen inom vilket allt det som vi kan se, känna, mäta eller röra ständigt utvecklar sig vidare.

Livet är alltets rörelse i oändlig utveckling. Kan jag själv vara som Livet? Kan jag fortsätta att utvecklas eller vill jag slå fast min roll och identitet när jag har nått en trygg samhällelig position? Den eftersträvade tryggheten är oftast orörlig, vilket i sinom tid leder till konflikter med omgivningen samt eventuellt till kroppens sjukdom. Kroppen som en levande organism tål inte mina orörliga tankar, den blir sjuk och kastar eventuellt mig ut i döden.

Läkarens uppgift är att hålla oss i liv så länge som möjligt, att värja oss mot Döden. Frågan om Döden är väsentlig för att förstå Livet. Vanligtvis ser vi dessa två som motsatser: Livet är gott och Döden är ond. Men vad om det vi kallar Livet är det tillstånd där vår evigt vibrerande jag befinner sig i en mänsklig kropp för att utforska denna materiella värld och Döden är det tillstånd där vi befinner oss utanför kroppen, i en annan vibrerande dimension. Då är vi döda då vi drömmer och i Liv när vi försöker förverkliga våra drömmar i materians till syntes fasta värld. Och när våra tankar och gärningar leder oss till sjukdomstillstånd befinner vi i en farozon där vi kan bli bortkastad från vår kropp. Du har säkert hört berättelser om patienter som har dött vid operationsbordet och t.o.m. sett sin egen död kropp då de har varit osynliga och hängt vid innertaket i operationssalen. Vad har dessa människor upplevt? Vad i dem har sett deras egen kropp utifrån?

Det här är bara början. Vill du forska vidare?
frågar
Klaus Rahikainen
livsforskare