DELA

Forskning finnes

Leif Hagberg efterlyser i en insändare om det finns forskning som visar att ekologisk odling släpper ut mindre näringsämnen än konventionell. Det finns det. Docent Artur Granstedt i Järna, Sverige, och ett stort antal forskare i andra länder har utfört en treårig vetenskaplig, publicerad studie i förkortning kallad BERAS.

Studien försiggick på 35 representativa gårdar i samtliga EU-länder runt Östersjön och presenterades vid ett seminarium i Järna januari 2006. Där visades hur jordbrukets stora belastning på Östersjön av kväve och fosfor skulle kunna halveras genom att gå över till ekologiskt jordbruk. Därtill minskar utsläppet av växthusgaser och den biologiska mångfalden gynnas, samt andra positiva effekter som bättre jordstruktur och högre mullhalt. Den som vill veta mer om studien kan hitta information på www.beras.eu.

Vår gård har odlats ekologiskt i över 30 år med hyfsad ekonomi och det tänker vi fortsätta med trots myndigheternas rätt njugga inställning till ekologisk odling. Bland annat avskaffades det treåriga övergångsstödet som underlättade för jordbrukare att lägga om odlingen.

Stig Mattsson