DELA

Försening en katastrof

Verkligheten börjar nu komma ikapp våra nya chefer inom tekniska sektorn i Mariehamn. Det är nu 9 veckor kvar tills Viking Lines nya flaggskepp skall angöra kaj 6 i Västra hamnen. Självsäkra chefer har försvarat sina beslut om entreprenörer i alla lägen hittills och garanterat de sluttider som är satta i entreprenadavtalen. Nu när det återstår nio veckor börjar såväl chefer som ordföranden darra på manschetten. Denna darrning skulle nog ha behövts mycket tidigare och av många fler i de styrande leden.

Nu försöker man rädda skinnet med att tala om bötesbelopp i storleksordningen 25.000 euro per påbörjad vecka, så att allmänheten skall tro att detta skulle rädda den uppkomna situationen. När man ytterligare hör hur upphandlingen av olika moment i projektet gått (går) till kan man inte för ett ögonblick tro att det är sant.
Det torde nog vara första gången i stadens historia som man handlar upp entreprenaden enlig Lego-metoden, det vill säga man handlar upp varje bit skilt för sig utan konkurrensutsättning.

Storleken på Lego-bitarna lär vara inom maximal dispositionsrätt som en tjänsteman har. På så sätt behöver man inte fråga någon annan. Är detta sant vid upphandlingen av kaj 6 kan man noga tala om en av de störa skandalerna i modern tid.
Vidare har väldigt stora ändringar i arbetsutförandet gjorts som helt avviker från entreprenadhandlingarna. Sådana saker bör inte kunna ske med noggrann övervakning från byggherrens sida. Sker avvikelser skall allt sådant regleras såväl kostnadsmässigt som tidsmässigt. Att förenkla och ändra utan att kompensera byggherren är mycket allvarligt. Varför regleras inte dylikt förfarande med entreprenören? Det är fråga om så mycket pengar att det enorma gnället om sparåtgärder inom staden definitivt skulle bli betydligt mindre om det regleras.

Man undrar vem av de styrande som är pappa till hela oredan eller finns det någon annan att skylla på nu med 9 veckor?
Hur kan man tycka att litet böter skulle kunna kompensera det nu nämnda förfaringssättet?
Hur kommer detta att drabba Viking Lines nya fartyg om man inte kan inleda sin trafik som planerat den 15 januari 2013?
Följdverkningarna för såväl staden som rederi kan bli katastrofala och cheferna rycker på axlarna och skyller på varandra. Man får väl hoppas att de nya anställningarna i staden har prövotid enligt normalt förfarande.
Fundersam