DELA

Försenad tidtabell för Ålandsvägen

Vad gäller tidsplanen för Ålandsvägens ombyggnad, som infrastrukturavdelningen gjort upp och som infrastrukturdirektören presenterade på informationsmötet på stadshuset, så verkar den ha fått sig en rejäl törn redan vid arbetenas inledande och även nu när arbetena är igång.

Etapp 1 mellan Norra Esplanadgatan/Norragatan skulle pågå till 15 maj 2017 och skulle då vara asfalterad och klar. Efter 15 maj skulle etapp 2 mellan Norragatan/Nygatan starta och vara klar till semestern. Därefter skulle det bli upphåll i arbetena och etapp 3 mellan Nygatan/Köpmansgatan skulle starta efter semestrarna och vara klar i slutet av oktober.

När man nu ser på de tre etapperna så arbetas det för fullt på alla tre etapperna samtidigt! Varför har tidsplanen ändrats så radikalt med alla olägenheter som detta skapar för de närboende och näringsidkare?

Vidare undrar man om man ändrat färg på kantstenen för trottoarerna från röd till grå granit? Är detta en inbesparing som man hittat på eller..?

När man lyssnade på ombyggnadens presentationen från stadshuset nämnde infrastrukturdirektören att budgeten för 2017 är 1 miljon trots att entreprenad tiden förkortats väsentligt från den planerade tiden och anbuden inte alls var så höga.

När man nu följer med upplägget på arbetena tror jag säkert att man förbrukar det budgeterade beloppet och säkert med råge!

Sten-Åke Häggblom