DELA

Försämringar på Posten

Hur mycket ska Posten få försämra servicen?

Läste i Nyan att man nu funderar/har bestämt(?) att ta bort ombuden… Hur tänkte man då?

Ok om man utökar servicen med att dessutom erbjuda lantbrevbärare, men inte att ta bort ombuden. Det är inte stor andel av befolkningen som är hemma dagtid och kan passa lantbrevbäraren. Eller, ska lantbrevbäraren jobba kvällar? Ska alla behöva åka till Mariehamn och hämta sina paket?

Med tanke på det relativt goda resultat Posten presenterar så anser jag att det är omotiverat och fel att ta bort ombuden, åtminstone så länge bolaget gör vinst. Den lilla ersättning ombuden får kan trots allt utgöra en väsentlig inkomst för företagarna och hjälpa till att hålla igång en verksamhet. Om ombuden försvinner så försvinner ännu en anledning att besöka närbutiker o servicepunkter. De som även är Veikkausombud kan mista rätten att vara det om kundunderlaget och omsättningen blir för låg. Ännu en anledning mindre att besöka butiken. Följden blir att man snart slår igen…

Så mycket samhällsansvar måste väl ändå det offentligt ägda bolaget kunna ta att man inte ytterligare utarmar utkomstmöjligheter, service och sociala träffpunkter ute på landsbygden eller i skärgården?

Skall inte Posten Åland i första hand serva och betjäna Åland och ålänningarna – snarare än att vara en stor konkurrent med Deutsche Post mfl.? Om det ena är en oundviklig förutsättning för det andra så är det inte bra, då ser det mörkt ut. Själva postverksamheten verkar vara en marginell del av verksamheten och målet verkar istället vara en blandning av Anttila och FedEx.

Om man dessutom väger in hållbarhetsaspekter i Postens planer så kan man också undra hur dom tänkt sig. Vad är det för varor som ska packas och skickas från Åland till kontinenten? Måste dom inte först skickas till Åland för att sedan skickas från Åland? Hur många transportkilometer och hur mycket utsläpp kommer det att ge? Kan det vara ekonomiskt försvarbart med långa transporter? Det är i alla fall inte miljömässigt försvarbart. Är nästa steg kanske att Posten anställer chaufförer från låglöneländer, så som man kunnat läsa om i svenska media?

Mikael Stjärnfelt (Lib)