DELA

Försämring för äldre

Försämring av de äldres vård och rehabilitering planeras.
ÅHS organisationen är under lupp av regeringen. En stor organisation förändring har beställts av regeringen och skall komma upp som ärende på ÅHS styrelse på fredagen. De högsta tjänstemännen på ÅHS har på beställning haft tid under strejken att göra icke på statisktik baserad eller i personalen förankrad plan med de största minskningar av geriatriska och rehabiliteringsplatser på ÅHS. Planer baserar sig på två veckors erfarenhet under undantagstillståndet, under strejken då kommunerna ställde upp med icke färdigtbehandlade patienter och deras vård. Meningen var väl att klubba ärendet före strejken är slut.

Detta väcker mycket frågor och känslor. Enligt lagen får man inte göra stora organisationsförändringar under undantagstillstånd. Man glömmer även att sjukvården icke är ett kommunalt uppdrag och om man kräver detta av våra kommuner måste man göra en lagförändring och förändra landskapsandelssystemet.
Detta kan bara uppfattas som ett hot mot Tehyiierna som är ÅHS egna arbetstagare och som använder sin demokratiska rätt att strejka. Men denna förkastar även de stora, långframkomna planerna för en geriatriks klinik. Planerna har pågått en lägre tid och baserar sig på statistik om sjukdomar och det kraftigt ökade mängd av äldre befolkningen i vårt samhälle.

Frågan är hur man har tänkt placera personalen om man minskar kraftigt vårdplatserna och inte tänkt säga upp personal. Hur blir det med vårdkedjan runt en patient som skrivs ut hastigt. Rehabiliteringen är en lång process och expertis måste samlas för att nå det bästa resultatet och för att patienten skall återkomma till så självständigt liv som möjligt. Bättre för patienten och billigare för samhället. Trygghet för att nå det bästa resultatet är a och o för en person som går igenom en förändring i sina livsvillkor. Trygghet skapas inte om omständigheterna inte är optimala för en god rehabiliteringsprocess.

Planerna som de högsta tjänstemän på ÅHS haft tid under strejken saknar ÅHSs vårdideologi och är icke verklighetsförankrade. De äldres situation försämras. Våra äldre och alla vårdbehövande förtjänar en välmående, kunnig personal och stabilitet i vårdprocessen.
Representanter för äldre