DELA

Försämring både för patienter och personal

Antikoagulans-mottagningen tillgår på sätt, att man får en tid tillsammans med många gamla bekanta. Trevliga äldre herrar och damer.
Blir pickad i fingret och i väntan på resulatet av råttgiftsbehandlingen får man en pratstund med en vänlig sköterska, som blir en god bekant.
Regelbundet med två-tre veckors mellanrum styr bilen dit nästan av sig självt till vårt trivsamma sjukhus.
Nu hotar indragning så att man först måste köa på labbet och bli strucken i armen och får lätt stora blåmärken på grund av sin medicinering. Resulatet meddelas på annat sätt.

En försämring av en välfungerande förebyggande verksamhet för oss hjärtpatienter och för personalen.
Mariehamn 13.1
C H-J, förmaksflimmer i tre år