DELA

Försämra inte parkeringssituationen i centrum

Tekniska Verken (Tekniska nämnden?) har för avsikt att bygga om Nygatan och samtidigt ta bort hälften av parkeringsplatserna på norra sidan av Nygatan.
Utanför Ålandsbanken finns i dag 21 platser 1 för rörelsehindrade. Dessa 22 parkeringsplatser är dessutom begränsade till 30 minuter, vilket i teorin betyder att de sväljer 4 gånger mera bilburna än övriga 2 timmars parkeringsplatser i centrum. Att ta bort en 30 minuters plats kan således likställas med att ta bort 4 st av 2 timmars platser.

Enligt förslaget skall det bli 10 1 platser kvar efter ombyggnaden. Att halvera de mest använda parkeringsplatserna i staden kan likställas med att ”peka finger” åt alla företag och servicepunkter som är etablerade i stadens absoluta centrum samt alla deras kunder.
Det strider även mot stadens målsättning ”att tillgängligheten och parkeringen i centrum bör förbättras”, ”ökat boende i innerstaden”. ”Generalplanens inriktning på att öka servicen, handeln och antalet arbetsplatser i centrum förutsätter välfungerande parkeringslösningar”.

Vi har förståelse för behovet av en uppsnyggning av gaturummet, men detta kan göras utan att försvåra tillgängligheten för bilisterna. En försämrad parkeringssituation kring stadens absoluta centrum äventyrar starkt handel och service i Mariehamn.
Man skall komma ihåg att det är kunden som bestämmer var han/hon gör sina inköp och uträttar ärenden. En god servicenivå förutsätter att kunderna inte skall behöva bära på inköpta matvaror etc flera kvarter.
Om parkeringssituationen inte är tryggad kan det leda till att etablerade företag söker sig till andra områden med bättre tillgänglighet. En sådan utveckling kan ge en förödande dominoeffekt för Mariehamns stad.

Vi vill även påpeka att Nyfahlers- och Miramargaraget inte är fullgoda ersättare för parkeringsplatserna längs Nygatan. Detta i och med att längs Nygatan är det korttidsplatser som gör det möjligt att uträtta snabba ärenden i stadens centrum samt att dessa garage är för långt borta från absoluta centrum.
För vår egen del anser vi det viktigare att prioritera ombyggnad av gator där personskador och dödsolyckor sker framom långsiktiga skönhetsmål i gaturummet.
Tom & Lilly-Ann Forsbom
Centrumföretagare