DELA

Försämra inte Medis verksamhet!

Vi undertecknade i Medis personal har noterat att det finns planer på att flytta Medis verksamhet till Övernäs högstadieskolas utrymmen. Nu inför stadsstyrelsens möte på torsdag där frågan om Övernäs skola ska tas upp vill vi framhålla att vi inte accepterar att Medis verksamhetsförutsättningar försämras.
Medis har kursverksamhet från tidig morgon till sen kväll. Våra nuvarande utrymmen i Böndernas hus utnyttjas effektivt både på dagtid och kvällstid.

Medis verksamhet har en helt annan karaktär än en vanlig skola. Vi har årligen ca 6000 kursdeltagare och 150 timlärare förutom den heltidsanställda personalen. Användandet av lokalerna är redan nu ett pussel som kräver en stor arbetsinsats av oss. Vi har många kurser på dagtid och det är inte acceptabelt att Medis skulle hänvisas till att planera in verksamheten på tider som skolan inte behöver.
Om Medis ska kunna fungera i Övernäs behöver vi få tillräckliga lokaler att själva förfoga över. Vi tycker att Medis verksamhet är viktig och att vi och våra kursdeltagare har rätt att få verka i ändamålsenliga utrymmen.
Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med beslutsfattarna. Välkomna att hälsa på oss på Medis!
Camilla Bock, kanslist
Maria Christensen, projektledare
Siv Ekström, IT-lärare
Sven-Erik Finne, språklärare
Kjell Hansen, IT-lärare
Åsa Isaksson, musiklärare
Catrin Jansson, medieassistent
Marie Johansson, friskvårdslärare
Aino Kivisaari, konstlärare
Barbro Laurén, textillärare
Majvor Söderberg, byråsekreterare
Casper Velander, disponent/vaktmästare
Ann Westerlund, biträdande rektor
Epp Salmistu, lokalvårdare