DELA

Försämra inte hemvårdsstödet

På grund av att regeringen i riket överväger möjligheten att förändra hemvårdsstödet har frågan blivit aktuell här också. Vår socialminister Carina Aaltonen (S) tycker att förslaget i riket är bra om att hemvårdsstödet ska delas lika mellan båda föräldrarna och om den ena föräldern inte utnyttjar sin ledighet ska familjen gå miste om den delen. Dessutom ska förslaget, enligt uppgifter i lokalmedia, tas med i arbetet med nästa års budget.

Först och främst kan det vara bra att veta att Åland har egen behörighet på området och att vårt hemvårdsstöd är konstruerat så att det inte är beroende av att den ena föräldern måste stanna hemma från jobbet. Det kan också vara bra att minnas att statistiken om andelen kvinnor respektive män som ”stannar” hemma med hemvårdsstöd på Åland är missvisande. Den visar bara vem som är stödmottagare i familjen. Det finns fall där mamman i familjen fått hemvårdsstödet (på sitt konto) medan pappan varit hemma med barnet. Rätten till hemvårdsstöd är alltså enbart beroende av om man utnyttjar barnomsorg som bekostas av kommunen eller inte. Båda föräldrar kan alltså redan nu jobba samtidigt som barnet har hemvårdsstöd.

Att nu gå in för att försämra hemvårdsstödet för åländska familjer är inte bra. Det skulle begränsa familjernas valfrihet. Det ska finnas många valmöjligheter så att man kan välja något som passar just sin egen familjs situation. Jag var särskilt aktiv och drivande i att staden under förra mandatperioden kunde erbjuda ett fjärde år med hemvårdsstöd. Det togs tyvärr bort av stadsfullmäktige innan valet. Det gjordes alldeles för fort, särskilt med tanke på att man ofta som barnfamilj planerar sin tillvaro långt i förväg, men även med tanke på att det är svårt att utvärdera en så kort period. Det vi vet är att trycket på stadens barnomsorg har ökat och platssituationen är ansträngd. En del av det beror sannolikt på att det fjärde året med hemvårdsstöd togs bort.

Förslaget om att familjen ska gå miste om hälften av hemvårdsstödet om inte ena föräldern utnyttjar det skulle öka trycket på dagens redan belastade kommunala barnomsorg. Om förslaget genomförs så skulle fler behöva barnomsorgsplats. Med tanke på att en daghemsplats kostar mer än dubbelt så mycket som hemvårdsstödet för ett barn är det inte klokt att göra det, särskilt inte i dagens ekonomiska situation. Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen tänker igenom detta noggrant och inte föreslår denna förändring. Istället borde vi, när ekonomin så tillåter, lagstifta om ett höjt hemvårdsstöd enligt ambitionen i regeringsprogrammet. Dessutom tycker jag att vi kunde överväga möjligheten att utöka rättigheten till ett fjärde år för alla på Åland. Fördelarna med ett förbättrat hemvårdsstöd är inbesparing för kommunerna, ökad attraktionskraft, minskat tryck på barnomsorgen och framförallt ökad valfrihet för familjen.
Petri Carlsson (M)