DELA

Församlingen inte delaktig

Som svar på min insändare angående skärgårdstrafiken skriver trafikavdelningens chef Niklas Karlman (15.1) att han ”erfarit att Ålands södra skärgårdsförsamling varit nöjd med hur den har involverats i turlistearbetet och landskapsregeringen har från sin sida behandlat alla parter lika”. Till detta vill jag säga att Brändö-Kumlinge församling inte på något sätt involverats i turlistearbetet. Det är vi inte nöjda med.

I somras stötte jag av en tillfällighet ihop med Niklas Karlman på gatan. Jag passade då på fråga, om han fått mitt e-postmeddelande angående EU-bidrag för skärgårdstrafiken och vi diskuterade detta. Om jag inte missminner mig utlovade Karlman även ett utförligare svar per e-post, men det är inte någon stor sak i sammanhanget. Det saken gäller är att infrastrukturminister Veronica Thörnroos i programmet ”Åland idag” i Ålands radio gjorde en stor sak av att ingen från Brändö-Kumlinge församling hört av sig till henne, vilket inte stämmer eftersom jag kontaktade henne i somras via e-post.
Anna Lindén
t.f. kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling