DELA
Foto: Håkan Kulves

Förödelse i naturen

Så här såg det ut i naturen år 1980 i Torsholma i Brändö i samband med att väg byggdes där. Nu, ”när spaden skall sättas i jorden”, i östra Föglö, för att bereda väg för kortruttstrafiken, kan man endast hoppas att naturen och samhället där inte drabbas av liknande förödelse.

Enligt min åsikt är det att gå emot naturens egna lagar när man i skärgården ”sätter bocken till trädgårdsmästare” och flyttar upp trafiken på land.

Här har ju förbindelserna allt sedan urminnes tider nyttjat vattnet, vilket i praktiken är tillgängligt, och dessutom står mer eller mindre kostnadsfritt till förfogande.

På så sätt blir de direkta och indirekta skadorna på den lokala naturmiljön och landskapsbilden mindre. Områdenas särart och trivsel –och attraktionsvärden bevaras vilket innebär en mer hållbar utveckling

För att inte tala om vikten av att bibehålla lokala arbetsplatser och därmed bidra till att hålla samhället levande.

Tack för ordet.

Mariehamn den 18 februari 2015

Håkan Kulves

f.d. naturvårdsintendent

————————————————–

Bifogas foto taget 1980 av Håkan Kulves