DELA

Förnya bilparken också på Åland

Den landskapsregering som tillträder efter höstens val bör ta fram ett fordonspolitiskt program med åtgärder bl.a. för att öka cyklandet och förnya bilparken. Detta program ska samordnas med kollektivtrafikutredningen och satsningar på en modern och tillgänglig kollektivtrafik. Bilen i alla dess former är en fantastisk uppfinning som gör människan mobil och skapar frihet och möjlighet till tillväxt och utveckling.

Gårdagens bilar, och fortfarande dagens i viss mån, använder dock omodern teknik som gör att miljön belastas i onödan. Skillnaden mellan en ny bil och en som har några tiotals år på nacken är avsevärd både vad gäller miljöbelastning och säkerhet, därför bör åtgärder sättas in för att uppmuntra till att förnya bilparken typ den morot med skrotbilspremie som nu träder ikraft i Finland. Den höga bilskatten som nu är på väg att lindras något är huvudorsaken till detta, det är dyrt med nya bilar, jämfört med t.ex. Sverige, betydligt fler skulle ha råd att köpa nyare bil om skatten inte satte stopp.

I programmet bör man också lista åtgärder för att på allvar förbereda Åland för elbilar, för självkörande bilar och de utvecklingstrender som är aktuella. Trafiken ökar samtidigt hela tiden på Åland så det är också viktigt med åtgärder som gör biltrafiken hållbarare såsom t.ex. samåkningslösningar och en attraktiv kollektivtrafik.

En stor potential finns i cykeln, det kunde cyklas betydligt mer i och omkring Mariehamn. Elcyklar finns nu tillgängliga på marknaden till överkomliga priser. Cykeln tar mindre plats och man får dessutom frisk luft och motion. Åtgärder för att underlätta och uppmuntra ökat cyklande är viktigt. Internationella kollektivtrafikunionen mäter städers/samhällens ”urban mobility index” som beskriver bl.a. hur bra man är att underlätta för den lätta trafiken och olika kollektiva lösningar och senast var Stockholm näst bäst i världen. Fina förebilder finns alltså nära.

Dessa frågor är prioriterade av Moderat Samling som går till val på att sätta Åland i rörelse!

Danne Sundman (MSÅ)