DELA

Förnuftets seger över kortsiktigt önsketänkande

Det var en lättnad att läsa att både Moderaterna på Åland samt oppositionspartierna Liberalerna och Ålands framtid nu är med på att bygga en helt ny Vårdöbro. Efter att regeringen presenterat resultaten av sin tredje utredning i ärendet kan inte några tvivel resas om behovet av en ny bro.

Dragkampen om renovering eller ny bro har mycket handlat om tilltron till trafikavdelningens tjänstemän, sakkunnigutredningarnas slutsatser samt ekonomi och byggtid för att inte glömma trafiklösningarna under själva byggtiden.

Låt oss kort blicka tillbaka.

En majoritet i regeringen bestående av centern och socialdemokareterna föreslog i en tilläggsbudget 2014-9.9. att en ny Vårdöbro skulle byggas till en uppskattad kostnad av 8,8 miljoner med byggstart hösten 2015. Finansutskottets majoritet bestående av Mika Nordberg, Tony Asumaa, Brage Eklund, Mats Perämaa och Annette Holmberg-Jansson tyckte annorlunda.

I Finansutskottets betänkande tog de avstånd från planerna att bygga en ny bro. Istället talade man för renovering av befintlig bro till en uppskattad kostnad om 4,5 miljoner euro. Tilläggsutredningar efterlystes för att förverkliga en renovering. Jörgen Pettersson och Karl-Johan Fogelström stödde förslaget om byggande av en ny bro.

Utskottets ställningstagande skapade debatt. Majoriteten hävdade att brons pelare och fundament var i gott skick och att det egentligen var fråga om att bygga en ny bro på gamla pelare. Dessutom skulle renoveringen gå snabbare än att bygga en ny bro och renoveringsalternativet skulle vara betydligt billigare. Sakkunskap inhämtade man från en lokal entreprenör, regeringens rapporter som inte omöjliggjorde renovering och andra mera personliga erfarenheter. Risken var uppenbar att en lagtingsmajoritet skulle låsa regeringen vid enbart ett renoveringsalternativ.

För att förhindra en låsning vid endast renovering av bron fick beslutet i lagtinget en kläm som skapades av framför allt Lantrådet Camilla Gunell och MSÅ:s gruppledare Gun-Mari Lindholm. Den gick ut på att utreda en gång till de bärande konstruktionernas kondition för att sedan göra en ny bedömning om en renovering av bron kunde motsvara byggandet av en ny bro.

Den utredningen är nu gjord och den talar sitt tydliga språk.

Man kan konstatera att trafikavdelningens tjänstemän gjorde en riktig bedömning av skillnaden mellan att bygga nytt eller renovera. Den sista undersökningen bekräftar de värsta farhågorna om brons svagheter och brister. Ansvariga tjänstemannen Ian Bergström räknar med att det från och med idag tar 2,5 till 3 år tills en ny Vårdöbro står klar. Ett gott slut på en lång och krånglig politisk process.

Det är dags att dra ett streck över det som varit och istället se framåt och konstatera att förnuftet segrade till slut också denna gång.

Barbro Sundback (S)