DELA

Förnuftet segrade inte

Jomala kommunfullmäktige tog ett beslut om att bygga samlingshuset inklusive dagis och gymnastiksal för 5,5 miljoner utan att beakta att byggherrekostnader, inredningar, tomt med mera saknas i kalkylen (budgetuppskattningen).

Ytterligare vidhåller man att en förstorad gymnastiksal enbart kostar 100 000 när den genom en enkel matematisk beräkning av väggar, tak, golv, el, skiljeväggar, större ventilationsaggregat, två omklädningsrum med duschar i verkligheten kostar minst 700 000–800 000 €

Kommittén borde ha kontrollerat upp genom ett telefonsamtal bugetuppskattningen och då få insikt om att den enbart är en uppskattning och inte som fullmäktigeordförande vill påstå en kalkyl.

Ytterligare beaktar man inte lågstadiets framtida behov av byggnadsyta, man gör ingen plan för en eventuell utbyggnad om 5–10 år och man låser sig vid att bygga om befintlig gymnastiksal och bibliotek för kanske 1,5–2 miljoner euro.

Var detta verkligen ett bra beslut?

Erik Hjärne