DELA

Formel syrsätter Slemmern

Har läst i tidningarna om miljödebatten och i synnerhet mot Formel 1-båttävlingen på Slemmern.
Dessa motorer körs väl på miljövänligt alkylatbensin och propellrarna syresätter vattnet så det kan rent av vara positivt för Slemmern, då det på andra håll luftas med pumpar.
Spinner man vidare är hela turistnäringen miljöbelastande även när vi själva tar flyget till värmen. Det börjar med transporten hit och fortsätter med de flesta aktiviteter vi har här. Stadsbussarna vi har som dagligen sköter persontransporter inom gång- och cykelavstånd kunde genast stoppas och detta skulle göra gott både för hälsa och miljö.

Räknas det som hållbar utveckling om vi vägrar låta fartygen angöra hamnen?
Resultatet av detta blir mindre luftutsläpp av fartygen och trafiken på vägarna. Avloppsreningsverket belastas mindre och vattenförbrukningen lika så.
Då hotellen inte behövs i staden och kundunderlaget för butikerna minskar så kommer det att behövas mindre personal. Även detta minskar på trafiken och dess utsläpp. Vi är många som behöver ha ett arbete att få lön från, men som sagt, ju färre som arbetar dess mindre belastas miljön.
Det kanske går att bygga skötbåtar så att en del av innevånarna kan fiska och salta strömming inför vintern för kylar och frysar belastar miljön. Var det bättre förr?

Stormskärs Janne