DELA

Formel 1 på Slemmern är prostitution!

Aalborgkonventionen har undertecknats av Mariehamns stadsfullmäktige under 2007.
Frågan som uppstår är: Vem är ansvarig för att hamnnämnden tillåts att prostituera vår (allas som bor på Åland) miljö.
Prostitutionen blir övertydlig när hamnnämndens ordförande K-G Eriksson säger: Mellan 100 och 200 bara i teamen runt de tävlande. Det betyder goda införtjäningsmöjligheter för hotell och andra (Tidningen Åland den 13 november).
Detta problem skulle inte ha uppstått om Mariehamns stad istället hade antagit principerna för hållbar utveckling, där tankesättet är sunt förnuft plus naturlagarna.

Frågan som hamnnämnden skulle ha ställt sig då. Bidrar detta evenemang till att Åland blir ett hållbarare samhälle för denna och kommande generationen,att leva i? Svaret är: absolut inte en svordom.
Budskapet till våra barn blir , om valet står mellan att använda naturen som en kuliss för olika miljöförstörande tävlingar och å andra sidan uppmärksamhet och pengar, är svaret givet.
När skall vi vuxna börja våga ta ansvar?
Vi säger att barnen är vår framtid. I själva verket är det våra beslut nu som skapar deras framtid. Dessvärre.
Ålands Natur och Miljö r.f.