DELA

Formaldehyd och vacciner

I vaccindebatter hävdas ofta att vacciner innehåller olika gifter.
Företeelsen är så vanlig att den fått ett namn på engelska, man talar om *The toxins gambit*. Ett sådant förment gift är formaldehyd. Det är visserligen sant att formaldehyd kan vara giftigt och till och med cancerframkallande, men det är även ett faktum att vi människor inte kan leva utan formaldehyd. Vårt blod innehåller alltid en viss mängd formaldehyd, detta eftersom ämnet är en nödvändig komponent för exempelvis syntesen av proteiner och nukleinsyror. Vi får dagligen i oss formaldehyd via födan, ett äpple innehåller exempelvis 6,3-22,3mg/kg.

Som alltid är det mängden som är avgörande om ett ämne är giftigt eller ej.
Varför innehåller då vacciner formaldehyd? Svaret är enkelt: Det är restprodukter från tillverkningen och för att kunna bedöma det hela måste vi se hur mycket formaldehyd det finns i vaccinet. Svaret är: försvinnande lite: En dos Ticovac innehåller mindre än 0,5 mikrogram formaldehyd. En vuxen man har 16 milligram formaldehyd i blodet, vilket motsvarar 320 000 doser Ticovac.
Liksom så mycket annat reglerar kroppen det hela själv. Överskottet av formaldehyd gör den sig av med genom att bryta den det i koldioxid och vatten.
Anders Gustafsson