DELA

Förledande budskap

Bästa Ulla- Britt Dahl. Jag vet inte om vi läst samma rapport du och jag, men nu då Ror- gruppens arbetsrapport skall behandlas i ÅHS- styrelse så hoppas jag att du som liberal majoritetsmedlem med ett fackligt arv i styrelsen nu bevakar fackföreningsrörelsens och de anställdas intressen då det gäller inflytandet över beslutsprocessen .
Vi vet ju alla att det är personalen som skall förverkliga den vård vi politiskt beslutar om och vi som patienter skall få åtnjuta. Därför är det så viktigt med ett lyhört ledarskap där man tar till vara personalens intressen och ger dem en verklig möjlighet att kunna påverka arbetslivets vardag och även kunna komma med tankar och idéer om vårdens innehåll.

Åtskilliga vetenskapliga utredningar på andra håll påvisar att om personalen inom vården känner delaktighet och känner att man kan vara med och påverka och har ett inflytande så avspeglar detta sig genast i hur patienterna känner sig och mår ute på avdelningarna. Det är ju inte någon robotiserad fabriksproduktionsverksamhet av plasthinkar vi pratar om utan människor som skall arbeta med människor och där patienterna är beroende av vårdgivarna och där humanismens och medmänsklighetens höga låga skall brinna vareviga dag.
Därför blir man så lätt förledd av det liberala budskapet och tycker att det låter jättebra då man använder sig av ord som öppenhet, lyhördhet och deltagande eller ord som om att arbetsplatsdemokratin skall vara i fokus och att det personalpolitiska programmet skall revideras eller ord som ökad personaldemokrati, och desto besviknare och lessen dom gånger ni inte menar vad ni säger. Jag vet själv som kund i vårdapparaten att ibland förefaller det vara ljusår mellan de politiska beslutens värld och det som faktiskt händer på vårdgolvet.
Henrik Lagerberg (S)