DELA

Förlängd läroplikt kan inte avfärdas så lätt

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt. Faktum är att en stor ojämlikhet uppstår mellan de studerandes rätt på Åland och riket från hösten 2021. Då får nämligen alla studerande på andra stadiet (gymnasiet) en utbildning som är kostnadsfri och som ger studerande i riket en klar fördel framom de åländska eleverna. Förr rådde en princip om att de sociala förmånerna ska vara minst de samma för ålänningar som i riket. Ska inte den principen mera gälla?

I en situation där riket inför reformen medan Åland stannar vid det gamla, uppstår en del frågor.

Den åländska utbildningen kommer att tappa i attraktionskraft när det gäller att locka studerande från riket. Tidigare drog exempelvis Ålands hotell- och restaurangutbildning många studeranden från fastlandet. Varför skulle studerande från riket välja en utbildning på Åland som kostar, ifall de får den gratis på fastlandet? Skolorna är och förblir en viktig inkörsport för inflyttning och arbetskraft till Åland. Förlorar vi den nu?

Riket gör ändringarna i lagen om läroplikt. Läroplikten är knuten till grundlagen. Åland kan troligen besluta om läropliktens omfattning, men situationen är ändå inte juridiskt enkel. En del utbildningar och examina har inte självstyrelsen behörighet att besluta om. Dessa är reglerade yrken som närvårdare och sjöfart. Kommer dessa linjer på Åland att omfattas av rikets lagstiftning om en utvidgad läroplikt? I så fall uppstår en ojämlikhet också mellan linjerna inom Ålands gymnasium.

Därtill borde det finnas en del andra områden som berör examina, även studentexamen där lagstiftningen är gemensam med rikets. Har man i landskapsregeringen gjort en analys av vad reformen om utvidgad läroplikt innebär för utbildningarna på Åland som helhet?

För många familjer är kostnaderna för studiematerialet inom gymnasialutbildningen (i riket andra stadiets utbildning) svåra att klara av. Det är viktigt att ingen ungdom måste avstå från utbildning på grund av att pengarna saknas inte i familjen. Även på Åland har kostnaderna bedömts vara höga. Nuvarande landskapsregering noterar detta faktum i sitt regeringsprogram. Hur avser att tackla det?

Jag tycker man måste göra en seriös bedömning av situationen. Reformen om utvidgad läroplikt låter sig nog inte sopas åt sidan så enkelt. Jag hoppas att minister Hambrudd kan besvara mina frågor.

CAMILLA GUNELL (S)