DELA

Förläng turistsäsongen i Norden

Det brukar vara ganska vanligt att man i förbifarten nämner att turistsäsongen är för kort. Sedan händer ingenting, vilket inte verkar förlänga säsongen nämnvärt.

I dessa epedemitider bör det åtminstone en tid framöver vara resande i närområdet som prioriteras.

Mitt förslag är att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet utarbetar ett förslag som bygger på det som används gällande sportlovet i Sverige, det vill säga ett rullande system över landet med tidigt, medel och sent sportlov.

Skolor och semestrar är det som avgör semestertiden för de flesta.

Avgörande för att detta system skall kunna fungera är att de nordiska länderna lyckas komma överens om ett schema som möjliggör att skollov och semestrar sprids ut från första maj till sista september på ett någorlunda rättvist sätt i åtminstone Sverige, Norge, Danmark, Åland och Finland.

Vi måste börja samarbeta. Det brådskar om nästa turistsäsong skall kunna räddas. Om övriga Europa vet att den nordiska turistsäsongen är från första maj till sista september kommer troligtvis flera turister därifrån också i framtiden.

Kommer någon att ta tag i detta?

DAN JANSÉN