DELA

Förläng hembygdsrätten

Ge unga mer tid att pröva sina vingar utanför Åland!
Alla har vi upprörts över att unga åländska män inkallats till den finska armén bara för att de bott några månader för länge utanför landskapet. Idag förloras nämligen hembygdsrätten efter fem år borta. Liberalerna har argumenterat och arbetat för att hembygdsrätten ska kunna behållas upp till åtta år efter att någon skrivit sig på annan ort. Vi försökte få igenom den ändringen i hembygdsrättslagen under förra mandatperioden, vi presenterade ett förslag för de andra partierna vilka motsatte sig ändringsförslaget. Vår åsikt är att vem som helst som flyttar bort, för att studera eller jobba, ska ha mer än fem år på sig innan hembygdsrätten försvinner. Vi vill uppmuntra unga personer att ge sig ut i världen för att pröva sina vingar och förkovra sig och vi vill göra allt för att de ska återvända till Åland. Därför är det en viktig signal till de unga att de får behålla sin hembygdsrätt längre tid än fem år.

När lagtinget sammanträder den 3 september kommer vår åtgärdsmotion, om att förlänga tiden för hembygdsrättens bevarande, att ligga på lagtingsledamöternas bord. Jag hoppas de andra partierna stöder vårt förslag som innebär att unga personer kan flytta bort och återvända i trygg förvissning om att de har hembygdsrätten kvar när de återvänder.
Viveka Eriksson
ordförande
Liberalerna