DELA

Förlamande byråkrati

Liberalerna har i dagarna ordnat ytterligare ett näringspolitiskt seminarium. Denna gång på västra Åland i samarbete mellan liberalernas lokalavdelningar i Hammarland och Eckerö.

Under seminariet berättade representanter för lokala företagare om den verklighet de arbetar i och om de utmaningar de ser framför sig.

Seminariet var högintressant och liberalerna vill tacka deltagarna för deras insatser.

Det som sammantaget blev det som jag tar med mig i mitt fortsatta politiska arbete är det verkliga och reella behovet av en minskad byråkrati för företagen.

Jag ska nämna ett exempel på överdriven byråkrati.

Den rigorösa övervakning av respektive anställd inom en sådan verksamhet som företaget Komforthus bedriver är bara för mycket. De anställda och även de personer som blir involverade i produktionen genom utomstående företag ska hela tiden vara noterade och registrerade i varje arbetsinsats de gör.

Avsikten med dessa regleringar är att undanröja den såkallade gråa ekonomin och skattefusk men övervakningen och regleringen har uppenbart gått för långt

Jag föreslår att landskapsregeringen tillsammans med den blivande riksdagsledamoten väljer avbyråkratiseringen som ett gemensamt tema i det politiska umgänget med den blivande riksdagen och regeringen i Helsingfors.

Jag är säker på att vi ålänningar kan hitta likasinnade politiker på rikshåll som för sin del kämpar för en enklare vardag för finländska företag. Detta kunde utgöra ett politiskt område som gynnar både Finland och Åland. Många åländska politiker har genom åren med framgång kämpat för sjöfarten i landet. I fråga om avbyråkratiseringen kunde vi göra en insats på motsvarande sätt.

En avbyråkratisering leder i förlängningen till fler anställda i företagen vilket ökar tillväxten i landet vilket, enligt min uppfattning, måste vara det viktigaste målet just nu för varje invald riksdagsledamot.

Jag tror för min del att det är bra om den åländske riksdagsledamoten väljer att i lämplig dos arbeta med frågor som är viktiga för hela landet för att sedan, då det behövs, stå på barrikaderna för det som är speciellt viktigt för Åland.

Mats Perämaa

riksdagskandidat, lib